2022 წელი

სსიპ ბათუმის ბულვარის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

სსიპ ბათუმის ბულვარის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - საკუთარი შემოსავლები

2021 წელი

სსიპ ბათუმის ბულვარის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

სსიპ ბათუმის ბულვარის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - საკუთარი შემოსავლები

2020 წელი

I - IV კვარტალი

სსიპ ბათუმის ბულვარის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

სსიპ ბათუმის ბულვარის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - საკუთარი შემოსავლები

2019 წელი

I - IV კვარტალი

სსიპ ბათუმის ბულვარის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

სსიპ ბათუმის ბულვარის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - საკუთარი შემოსავლები

2018 წელი

I კვარტალი

სსიპ ბათუმის ბულვარის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

II კვარტალი

სსიპ ბათუმის ბულვარის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

III კვარტალი

სსიპ ბათუმის ბულვარის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

IV კვარტალი

სსიპ ბათუმის ბულვარის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

ჩვენ შესახებ

სსიპ "ბათუმის ბულვარი" არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საფუძველზე შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც შედის აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სისტემაში.

ტურისტული პორტალი

შემოგვიერთდით FACEBOOK-ზე

All rights reserved © Batumi Boulevad 1881